Elektros energijos gamyba, perdavimas ir panaudojimas.