Ištrauka iš Jurgio Savickio novelės „Kova“ analizė ir interpretacija